4 Haz 2009

BEN BENDE BULDUM
Ben bende buldum çün Hakk’ı,
Şekk ü güman nemdir benim.
Ben dost yüzün görmez isem
Bu gözlerim nemdir benim

Gelsün münâcât eyleyen,
Bin bir kelamı söyleyen,
Taşra ibâdât eyleyen
Görsün o dost nemdir benim.

Musa olup Tur'a çıkam,
Nur oluban gözden bakam.
Söz oluban dilden çıkam,
Sûr-u negam nemdir benim.

Musa varır Tur'a çıkar,
Anda varır nura bakar.
Dosttan gayrı zerre kadar,
Bu gözlerim görmez benim.

Uş ben beni cem eyledim,
O dosta imam eyledim.
Birliğine kıldım kamet,
Riya, tâat nemdir benim.

Ol dost bana ümmî demiş,
Hem adımı ümmî komuş
Dilim şeker gövdem kamış,
Bu söyleyen nemdir benim.

Yunus benem, ümmî benem,
Dokuz atam dörttür anam.
Aşk oduna düşüb yanam,
Sûk u bazar nemdir benim.

Yunus Emre-Günümüz Türkçesiyle-
BEN BENDE BULDUM

Ben bende buldum Tanrı'yı,
Şüphe, güman nemdir benim.
Ben dost yüzün görmez isem,
Bu gözlerim nemdir benim.

Gelsin münacât eyleyen,
Bin bir kelâmı söyleyen,
Dıştan ibâdet eyleyen,
Görsün o dost nemdir benim.

Musa olup Tur'a çıkam,
Nur olup da gözden bakam.
Söz olup da dilden çıkam,
Sûr nağmesi nemdir benim.

Musa varır Tur'a çıkar,
Onda varır nura bakar.
Dosttan gayrı zerre kadar,
Bu gözlerim görmez benim.

Ben kendimi cem eyledim,
O dosta imam eyledim.
Birliğine kıldım kamet,
Riya, tâat nemdir benim.

O dost bana ümmî demiş,
Hem adımı ümmî komuş.
Dilim şeker, gövdem kamış,
Bu söyleyen nemdir benim.

Yunus benim, ümmî benim,
Dokuz atam, dörttür anam.
Aşk oduna düşüp yanam,
Çarşı, pazar nemdir benim.

Yunus Emre