1 Haz 2009

BU DERVİŞLİK YOLUNA
Bu dervişlik yoluna aşkıla gelen gelsün,
Ya dervişlik neydüğin bir zerre tuyan gelsün.

Hele biz işbu yola, gelemedük riyâyıla,
Bu melâmetlik tonın bizümle geyen gelsün.

Göziyle gördüğüni örte eteğiyile,
Bu yol key ince yoldur, yüreği tuyan gelsün.

Ulu kiçi erenler, dimiş bizi sevenler,
Kayıkmasun girüye, ol şâha gelen gelsün.

Herkim sever Allah’ı rahmet kılur vallâhi,
Dil sevgisiyle olmaz ışkıla göyen gelsün.

İşbu sözi aydandan bize nişan gerekdür,
Söz muhtasarı budur, canına kıyan gelsün.

Yunus sözile kimse kabliyete geçmedi,
Bûd u vücûd der miyan ortaya koyan gelsün.

Yunus Emre(Günümüz Türkçe'siyle)
BU DERVİŞLİK YOLUNA

Bu dervişlik yoluna aşk ile gelen gelsin,
Ya dervişlik neydiğin bir zerre duyan gelsin.

Hele biz işbu yola gelmedik riya ile,
Bu kınanmış giysiyi bizimle giyen gelsin.

Gözüyle gördüğünü örtsün eteği ile,
Bu yol çok ince yoldur, yüreği duyan gelsin.

Ulu kişi erenler, demiş bizi sevenler,
Dönmesin hiç geriye, o şâha gelen gelsin.

Her kim sever Allah’ı, rahmet kılar vallahi,
Dil sevgisiyle olmaz, aşk ile yanan gelsin.

İşbu sözü diyenden bize nişan gerektir,
Sözün kısası budur, canına kıyan gelsin.

Yunus söz ile kimse kabul olup geçmedi,
Benliğinden vazgeçip ortaya koyan gelsin.

Yunus Emre