30 May 2009

İÇİN DIŞIN MUNDAR İKEN
İçin dışın mundar iken,
Dost n'eylesin senin ile?
Gözün gönlün nefsi hava,
Aşk n'eylesin senin ile?

Zakir ile yoldaş olup,
Sadıklara yâr olmadın.
Olmaz yere verdin gönül
Dost n'eylesin senin ile?

Dünya gözün rûşen edip,
Gönül gözün kör eyledin.
Zulmet dolucak gönlüne,
Nur n'eylesin senin ile?

Gerçek ere derviş gerek,
Doldu cihan dava ile.
Duydun ise aslın işin,
Kal n'eylesin senin ile?

Dervişliği sanma hemen,
Olur suret düzmek ile.
Dilde ise senin işin,
Hal n'eylesin senin ile?

Yunus Emre hoş derdi ile,
Merdâna sür devranını.
Dost değilsen dost yolunda,
Ar n'eylesin senin ile?

Yunus Emre